Alergo-imuno-MAT s.r.o.

MUDr. Zuzana Matyášová, Ph.D.

Příprava k vyšetření a vyšetření na alergologii

Příprava k vyšetření na alergologii a imunologii

První vyšetření na alergologii

K prvnímu vyšetření na alergologii je potřeba si donést

 • Doporučení odesílajícího lékaře
 • Průkaz zdravotní pojišťovny
 • Seznam užívané medikace ( léky, které pacient užívá)

Příprava na alergologické vyšetření

 • Pokud užíváte léky na alergii (antihistaminika) je třeba je týden (7 dní) před vyšetřením vysadit
 • V případě infekčního onemocnění (nachlazení, angína, infekční rýma, … (střevní) chřipka) je potřeba se přeobjednat
 • Vyčlenit si minimálně 60 minut času
 • Pacienti nemusí být nalačno

Opakované vyšetření na alergologii

 • Je nutno se objednat osobně nebo telefonicky
 • Průkaz zdravotní pojišťovny
 • V případě infekčního onemocnění (nachlazení, angína, infekční rýma, … (střevní) chřipka) je potřeba se přeobjednat

Vyšetření na alergologii

Spektrum vyšetření na alergologii

 • komplexní alergologické vyšetření
 • kožní testy
 • vyšetření alergií z krevního odběru – specifické IgE včetně rekombinantních alergenů
 • alergenová imunoterapie – vakcíny
 • spirometrie (vyšetření plicních funkcí)
 • bronchodilatační testy
 • měření NO ve vydechovaném vzduchu (FENO)
 • pulzní oxymetrie
 • aplikace inhalací (nebulizace)
 • komplexní laboratorní imunologické vyšetření

Kožní testy

Jsou součástí běžného alergologického vyšetření a jsou bezpečné. Testy provádíme extrakty jednotlivých alergenů (roztočů, kočky, psa, různých pylů atd.) metodou prick. Na předem očištěnou kůži se nanese alergen v podobě drobné kapky a pomocí lancety (kopíčka) mírně kůži porušíme a necháme proniknout alergen do kůže. Testování je téměř bezbolestné. Před kožními testy je třeba vysadit léky na alergii = tzv. antihistaminik a to 7 dní před testováním. Po 15 minutách můžeme odečítat výsledek. Pozitivní test se projevuje pupínkem, který vypadá jako štípnutí komárem. Reakce pak vymizí během hodiny. U dětí do 5 let a dospělých nad 60 let věku, kůže reaguje méně. Na základě negativních kožních testů však nelze u pacienta zcela alergii vyloučit, protože časem může dojít ke změně reaktivity a k pozitivitě testů. Event. Lze dotestovat krevním odběrem.

Vyšetření alergií z krevního odběru – specifické IgE včetně rekombinantních alergenů a testu aktivace bazofilů

Vyšetření krve na přítomnost alergických protilátek (specif. IgE, rekombinantní alergeny) nebo přítomnost buněk tzv. bazofilů s navázanými specif.IgE protilátkami ( tzv. test aktivace bazofilů) se provádí z běžného krevního odběru krve. Toto vyšetření nevyžaduje, aby byl pacient nalačno.

AIT (alergenová imunoterapie)

Alergenová imunoterapie představuje jedinou léčbu zaměřenou na samotnou příčinu alergie. Podstatou alergenové imunoterapie je podávání zvyšujících se dávek alergenů na obnovu normální funkce imunitního systému a snížení významnosti symptomů alergické reakce. Léčba trvá 3 – 5 let. Podávání je buď předsezonní a sezonní (pyly) anebo celoroční (roztoče).

Alergenová imunoterapie umožňuje předejít rozvoji alergické rýmy do astmatu a také pomáhá bránit vzniku senzibilizace na další alergeny. Její účinek spočívá ve snížení výskytu alergické odpovědi. Snižuje intenzitu a závažnost symptomů, umožňuje snížení další farmakologické léčby. Má zásadní význam pro zlepšení kvality života pacienta s alergií.

Podávání léčebného alergenu je možné třemi způsoby:

 1. Tabletky podávané pod jazyk – podání první tablety je v ordinaci, potom léčba probíhá doma.
 2. Kapky podávané pod jazyk – domácí podávání
 3. Injekce (podkožní forma) – injekce aplikuje lékař v ordinaci do paže.


Spirometrie (vyšetření plicních funkcí)

Spirometrie je vyšetření, při kterém zjišťujeme funkci pacientových plic. Vyšetření se provádí pomocí spirometru - přístroje, který zaznamená pacientovo dýchání. Spirometrie testuje schopnost pacientových plic nadechnout a vydechnout. Pak budete dýchat do přístroje podle pokynů lékaře. Velmi důležitou částí vyšetření je maximální nádech následovaný co nejprudším výdechem. Celé vyšetření trvá asi 5 minut. Díky spirometru se tak dýchání zaznamená jako graf ukazující objem plic v závislosti na čase.

Bronchodilatační testy

Bronchodilatační test je součást spirometrického vyšetření, při němž zjišťujeme míru obstrukce (sevření) dýchacích cest. Přes inhalační nástavec jsou pacientovi aplikovány léky, s cílem roztáhnout stažené průdušky pacienta (např. Ventolin, Berodual nebo Atrovent). Tyto léky se díky svému bronchodilatačnímu účinku (rozšiřují zúžené průdušky) běžně používají k léčbě obstrukčních plicních onemocnění, kdy dochází k zúžení dýchacích cest a pacient má problémy s dýchání. Při testu lze zjistit, jestli pacient reaguje roztažením dýchacích cest, což nám umožní správně nastavit léčbu.

Měření NO ve vydechovaném vzduchu (FENO)

Právě přítomnost oxidu dusnatého ve vydechovaném vzduchu je signálem, že v dýchacích cestách probíhá alergický zánět. Tento zánět je jedním z příznaků průduškového astmatu. Vyšetření FENO se tedy provádí především u pacientů, u kterých existuje podezření na astma. Slouží také jako kontrola toho, zda léčba astmatu probíhá úspěšně – tedy zda správně účinkují předepsané protizánětlivé léky. Provádí se pomocí specializovaného přístroje tak, že pacient přes náustek pomalu a rovnoměrně po dobu několika sekund vydechuje do přístroje. Ten pak na displeji zobrazí naměřené zastoupení plynu v dechu. Na test se nemusíte nijak připravovat. Vyšetření je rychlé a zcela bezbolestné.

Pulzní oxymetrie

Slouží ke zjištění úrovně nasycení krve kyslíkem. K měření se používá malý přístroj s displejem, který je nasazen pacientovi na špičku prstu a který pomocí infračerveného paprsku umožňuje hodnotit míru okysličení tkání.

Aplikace inhalací (nebulizace)

Nebulizace znamená rozprašování tekutiny na velmi drobné kapky, které mohou být vdechnuty. Ve formě nebulizace lze podávat celou řadu tekutých forem léků, jako jsou například různá bronchodilatancia (Ventolin, Berodual, Atrovent) přidané do Vincentky. Při zahlenění lze přidat např. i Mucosolvan. Nebulizace provádíme u pacientů s obstrukcí průdušek, tedy u pacientů se staženými průduškami, k jejich uvolnění.

Komplexní laboratorní imunologické vyšetření

Imunologické vyšetření spočívá v důkladné anamnéze (rozboru potíží pacienta) s následným odběrem krve, kde jsou hodnoceny různé parametry protilátkové a buněčné imunity, přítomnost autoprotilátek, hladiny vitaminů, hormonů štítné žlázy a některé funkční testy. Jedná se o odběr krve, který, pokud není domluveno jinak, se neprovádí nalačno. Krev je pak odvezena do laboratoře k podrobné analýze.